จังหวัด
ลำดับ จังหวัด ขนาดสถานประกอบการ จำนวน (แห่ง)
1 กระบี่ ขนาดกลาง 169
2 กระบี่ ขนาดเล็ก 8,341
3 กระบี่ ขนาดใหญ่ 24
4 กรุงเทพมหานคร ขนาดกลาง 13,933
5 กรุงเทพมหานคร ขนาดเล็ก 525,488
6 กรุงเทพมหานคร ขนาดใหญ่ 6,001
7 กาญจนบุรี ขนาดกลาง 121
8 กาญจนบุรี ขนาดเล็ก 5,836
9 กาญจนบุรี ขนาดใหญ่ 45
10 กาฬสินธุ์ ขนาดกลาง 51
11 กาฬสินธุ์ ขนาดเล็ก 3,296
12 กาฬสินธุ์ ขนาดใหญ่ 9
13 กำแพงเพชร ขนาดกลาง 89
14 กำแพงเพชร ขนาดเล็ก 4,297
15 กำแพงเพชร ขนาดใหญ่ 7
16 ขอนแก่น ขนาดกลาง 308
17 ขอนแก่น ขนาดเล็ก 16,429
18 ขอนแก่น ขนาดใหญ่ 90
19 จันทบุรี ขนาดกลาง 83
20 จันทบุรี ขนาดเล็ก 7,620
21 จันทบุรี ขนาดใหญ่ 13
22 ฉะเชิงเทรา ขนาดกลาง 504
23 ฉะเชิงเทรา ขนาดเล็ก 10,582
24 ฉะเชิงเทรา ขนาดใหญ่ 322
25 ชลบุรี ขนาดกลาง 2,341
26 ชลบุรี ขนาดเล็ก 66,518
27 ชลบุรี ขนาดใหญ่ 1,119
28 ชัยนาท ขนาดกลาง 37
29 ชัยนาท ขนาดเล็ก 2,664
30 ชัยนาท ขนาดใหญ่ 17
31 ชัยภูมิ ขนาดกลาง 51
32 ชัยภูมิ ขนาดเล็ก 3,853
33 ชัยภูมิ ขนาดใหญ่ 9
34 ชุมพร ขนาดกลาง 110
35 ชุมพร ขนาดเล็ก 5,623
36 ชุมพร ขนาดใหญ่ 27
37 ตรัง ขนาดกลาง 118
38 ตรัง ขนาดเล็ก 5,594
39 ตรัง ขนาดใหญ่ 35
40 ตราด ขนาดกลาง 59
41 ตราด ขนาดเล็ก 3,310
42 ตราด ขนาดใหญ่ 2
43 ตาก ขนาดกลาง 37
44 ตาก ขนาดเล็ก 3,209
45 ตาก ขนาดใหญ่ 9
46 นครนายก ขนาดกลาง 56
47 นครนายก ขนาดเล็ก 3,100
48 นครนายก ขนาดใหญ่ 15
49 นครปฐม ขนาดกลาง 945
50 นครปฐม ขนาดเล็ก 21,742
51 นครปฐม ขนาดใหญ่ 318
52 นครพนม ขนาดกลาง 24
53 นครพนม ขนาดเล็ก 3,108
54 นครราชสีมา ขนาดกลาง 488
55 นครราชสีมา ขนาดเล็ก 24,050
56 นครราชสีมา ขนาดใหญ่ 226
57 นครศรีธรรมราช ขนาดกลาง 194
58 นครศรีธรรมราช ขนาดเล็ก 10,287
59 นครศรีธรรมราช ขนาดใหญ่ 52
60 นครสวรรค์ ขนาดกลาง 165
61 นครสวรรค์ ขนาดเล็ก 8,477
62 นครสวรรค์ ขนาดใหญ่ 24
63 นนทบุรี ขนาดกลาง 1,257
64 นนทบุรี ขนาดเล็ก 56,146
65 นนทบุรี ขนาดใหญ่ 412
66 นราธิวาส ขนาดกลาง 38
67 นราธิวาส ขนาดเล็ก 4,609
68 นราธิวาส ขนาดใหญ่ 7
69 น่าน ขนาดกลาง 12
70 น่าน ขนาดเล็ก 2,466
71 น่าน ขนาดใหญ่ 1
72 บึงกาฬ ขนาดกลาง 4
73 บึงกาฬ ขนาดเล็ก 1,129
74 บุรีรัมย์ ขนาดกลาง 107
75 บุรีรัมย์ ขนาดเล็ก 4,502
76 บุรีรัมย์ ขนาดใหญ่ 28
77 ปทุมธานี ขนาดกลาง 1,382
78 ปทุมธานี ขนาดเล็ก 47,877
79 ปทุมธานี ขนาดใหญ่ 628
80 ประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกลาง 125
81 ประจวบคีรีขันธ์ ขนาดเล็ก 9,357
82 ประจวบคีรีขันธ์ ขนาดใหญ่ 47
83 ปราจีนบุรี ขนาดกลาง 226
84 ปราจีนบุรี ขนาดเล็ก 7,132
85 ปราจีนบุรี ขนาดใหญ่ 173
86 ปัตตานี ขนาดกลาง 48
87 ปัตตานี ขนาดเล็ก 4,661
88 ปัตตานี ขนาดใหญ่ 19
89 พระนครศรีอยุธยา ขนาดกลาง 756
90 พระนครศรีอยุธยา ขนาดเล็ก 15,762
91 พระนครศรีอยุธยา ขนาดใหญ่ 440
92 พะเยา ขนาดกลาง 36
93 พะเยา ขนาดเล็ก 4,514
94 พะเยา ขนาดใหญ่ 3
95 พังงา ขนาดกลาง 89
96 พังงา ขนาดเล็ก 4,046
97 พังงา ขนาดใหญ่ 18
98 พัทลุง ขนาดกลาง 34
99 พัทลุง ขนาดเล็ก 3,670
100 พัทลุง ขนาดใหญ่ 1
101 พิจิตร ขนาดกลาง 37
102 พิจิตร ขนาดเล็ก 3,806
103 พิจิตร ขนาดใหญ่ 6
104 พิษณุโลก ขนาดกลาง 133
105 พิษณุโลก ขนาดเล็ก 9,764
106 พิษณุโลก ขนาดใหญ่ 32
107 ภูเก็ต ขนาดกลาง 662
108 ภูเก็ต ขนาดเล็ก 39,655
109 ภูเก็ต ขนาดใหญ่ 189
110 มหาสารคาม ขนาดกลาง 55
111 มหาสารคาม ขนาดเล็ก 4,085
112 มหาสารคาม ขนาดใหญ่ 10
113 มุกดาหาร ขนาดกลาง 29
114 มุกดาหาร ขนาดเล็ก 2,830
115 มุกดาหาร ขนาดใหญ่ 11
116 ยะลา ขนาดกลาง 93
117 ยะลา ขนาดเล็ก 4,333
118 ยะลา ขนาดใหญ่ 9
119 ยโสธร ขนาดกลาง 28
120 ยโสธร ขนาดเล็ก 2,676
121 ยโสธร ขนาดใหญ่ 3
122 ระนอง ขนาดกลาง 50
123 ระนอง ขนาดเล็ก 3,504
124 ระนอง ขนาดใหญ่ 10
125 ระยอง ขนาดกลาง 1,155
126 ระยอง ขนาดเล็ก 24,305
127 ระยอง ขนาดใหญ่ 584
128 ราชบุรี ขนาดกลาง 295
129 ราชบุรี ขนาดเล็ก 10,791
130 ราชบุรี ขนาดใหญ่ 113
131 ร้อยเอ็ด ขนาดกลาง 86
132 ร้อยเอ็ด ขนาดเล็ก 5,876
133 ร้อยเอ็ด ขนาดใหญ่ 13
134 ลพบุรี ขนาดกลาง 101
135 ลพบุรี ขนาดเล็ก 6,733
136 ลพบุรี ขนาดใหญ่ 33
137 ลำปาง ขนาดกลาง 154
138 ลำปาง ขนาดเล็ก 10,729
139 ลำปาง ขนาดใหญ่ 53
140 ลำพูน ขนาดกลาง 123
141 ลำพูน ขนาดเล็ก 6,918
142 ลำพูน ขนาดใหญ่ 77
143 ศรีสะเกษ ขนาดกลาง 57
144 ศรีสะเกษ ขนาดเล็ก 4,634
145 ศรีสะเกษ ขนาดใหญ่ 9
146 สกลนคร ขนาดกลาง 61
147 สกลนคร ขนาดเล็ก 6,009
148 สกลนคร ขนาดใหญ่ 4
149 สงขลา ขนาดกลาง 507
150 สงขลา ขนาดเล็ก 24,809
151 สงขลา ขนาดใหญ่ 163
152 สตูล ขนาดกลาง 38
153 สตูล ขนาดเล็ก 2,531
154 สตูล ขนาดใหญ่ 4
155 สมุทรปราการ ขนาดกลาง 2,899
156 สมุทรปราการ ขนาดเล็ก 72,506
157 สมุทรปราการ ขนาดใหญ่ 1,288
158 สมุทรสงคราม ขนาดกลาง 58
159 สมุทรสงคราม ขนาดเล็ก 3,245
160 สมุทรสงคราม ขนาดใหญ่ 25
161 สมุทรสาคร ขนาดกลาง 1,623
162 สมุทรสาคร ขนาดเล็ก 26,692
163 สมุทรสาคร ขนาดใหญ่ 567
164 สระบุรี ขนาดกลาง 459
165 สระบุรี ขนาดเล็ก 13,434
166 สระบุรี ขนาดใหญ่ 199
167 สระแก้ว ขนาดกลาง 27
168 สระแก้ว ขนาดเล็ก 2,823
169 สระแก้ว ขนาดใหญ่ 4
170 สิงห์บุรี ขนาดกลาง 50
171 สิงห์บุรี ขนาดเล็ก 2,560
172 สิงห์บุรี ขนาดใหญ่ 18
173 สุพรรณบุรี ขนาดกลาง 121
174 สุพรรณบุรี ขนาดเล็ก 7,867
175 สุพรรณบุรี ขนาดใหญ่ 17
176 สุราษฎร์ธานี ขนาดกลาง 472
177 สุราษฎร์ธานี ขนาดเล็ก 20,679
178 สุราษฎร์ธานี ขนาดใหญ่ 81
179 สุรินทร์ ขนาดกลาง 100
180 สุรินทร์ ขนาดเล็ก 4,114
181 สุรินทร์ ขนาดใหญ่ 11
182 สุโขทัย ขนาดกลาง 50
183 สุโขทัย ขนาดเล็ก 3,428
184 สุโขทัย ขนาดใหญ่ 5
185 หนองคาย ขนาดกลาง 44
186 หนองคาย ขนาดเล็ก 4,052
187 หนองคาย ขนาดใหญ่ 7
188 หนองบัวลำภู ขนาดกลาง 25
189 หนองบัวลำภู ขนาดเล็ก 1,628
190 หนองบัวลำภู ขนาดใหญ่ 8
191 อำนาจเจริญ ขนาดกลาง 18
192 อำนาจเจริญ ขนาดเล็ก 1,651
193 อุดรธานี ขนาดกลาง 171
194 อุดรธานี ขนาดเล็ก 12,027
195 อุดรธานี ขนาดใหญ่ 47
196 อุตรดิตถ์ ขนาดกลาง 29
197 อุตรดิตถ์ ขนาดเล็ก 2,796
198 อุตรดิตถ์ ขนาดใหญ่ 7
199 อุทัยธานี ขนาดกลาง 19
200 อุทัยธานี ขนาดเล็ก 2,073
201 อุทัยธานี ขนาดใหญ่ 5
202 อุบลราชธานี ขนาดกลาง 149
203 อุบลราชธานี ขนาดเล็ก 9,688
204 อุบลราชธานี ขนาดใหญ่ 52
205 อ่างทอง ขนาดกลาง 42
206 อ่างทอง ขนาดเล็ก 2,944
207 อ่างทอง ขนาดใหญ่ 4
208 เชียงราย ขนาดกลาง 197
209 เชียงราย ขนาดเล็ก 16,407
210 เชียงราย ขนาดใหญ่ 39
211 เชียงใหม่ ขนาดกลาง 648
212 เชียงใหม่ ขนาดเล็ก 57,033
213 เชียงใหม่ ขนาดใหญ่ 183
214 เพชรบุรี ขนาดกลาง 118
215 เพชรบุรี ขนาดเล็ก 5,950
216 เพชรบุรี ขนาดใหญ่ 41
217 เพชรบูรณ์ ขนาดกลาง 53
218 เพชรบูรณ์ ขนาดเล็ก 5,294
219 เพชรบูรณ์ ขนาดใหญ่ 18
220 เลย ขนาดกลาง 37
221 เลย ขนาดเล็ก 3,917
222 เลย ขนาดใหญ่ 5
223 แพร่ ขนาดกลาง 39
224 แพร่ ขนาดเล็ก 4,516
225 แพร่ ขนาดใหญ่ 6
226 แม่ฮ่องสอน ขนาดเล็ก 1,659


หมายเหตุ
1.สถานประกอบการขนาดเล็ก หมายถึง สถานประกอบการที่มีจำนวนลูกจ้าง 1 - 50 คน
2.สถานประกอบการขนาดกลาง หมายถึง สถานประกอบการที่มีจำนวนลูกจ้าง 51 - 200 คน
3.สถานประกอบการขนาดใหญ่ หมายถึง สถานประกอบการที่มีจำนวนลูกจ้างมากกว่า 200 คน