จังหวัด
ลำดับ จังหวัด ขนาดสถานประกอบการ จำนวน (แห่ง)
1 กระบี่ ขนาดกลาง 75
2 กระบี่ ขนาดเล็ก 2,693
3 กระบี่ ขนาดใหญ่ 13
4 กรุงเทพมหานคร ขนาดกลาง 13,329
5 กรุงเทพมหานคร ขนาดเล็ก 488,817
6 กรุงเทพมหานคร ขนาดใหญ่ 5,788
7 กาญจนบุรี ขนาดกลาง 80
8 กาญจนบุรี ขนาดเล็ก 2,675
9 กาญจนบุรี ขนาดใหญ่ 34
10 กาฬสินธุ์ ขนาดกลาง 19
11 กาฬสินธุ์ ขนาดเล็ก 1,048
12 กาฬสินธุ์ ขนาดใหญ่ 5
13 กำแพงเพชร ขนาดกลาง 34
14 กำแพงเพชร ขนาดเล็ก 1,380
15 กำแพงเพชร ขนาดใหญ่ 3
16 ขอนแก่น ขนาดกลาง 145
17 ขอนแก่น ขนาดเล็ก 5,970
18 ขอนแก่น ขนาดใหญ่ 51
19 จันทบุรี ขนาดกลาง 80
20 จันทบุรี ขนาดเล็ก 6,260
21 จันทบุรี ขนาดใหญ่ 14
22 ฉะเชิงเทรา ขนาดกลาง 477
23 ฉะเชิงเทรา ขนาดเล็ก 8,888
24 ฉะเชิงเทรา ขนาดใหญ่ 306
25 ชลบุรี ขนาดกลาง 2,161
26 ชลบุรี ขนาดเล็ก 59,314
27 ชลบุรี ขนาดใหญ่ 1,058
28 ชัยนาท ขนาดกลาง 39
29 ชัยนาท ขนาดเล็ก 2,081
30 ชัยนาท ขนาดใหญ่ 15
31 ชัยภูมิ ขนาดกลาง 18
32 ชัยภูมิ ขนาดเล็ก 1,397
33 ชัยภูมิ ขนาดใหญ่ 6
34 ชุมพร ขนาดกลาง 37
35 ชุมพร ขนาดเล็ก 1,777
36 ชุมพร ขนาดใหญ่ 15
37 ตรัง ขนาดกลาง 53
38 ตรัง ขนาดเล็ก 1,699
39 ตรัง ขนาดใหญ่ 12
40 ตราด ขนาดกลาง 41
41 ตราด ขนาดเล็ก 2,711
42 ตราด ขนาดใหญ่ 2
43 ตาก ขนาดกลาง 25
44 ตาก ขนาดเล็ก 1,331
45 ตาก ขนาดใหญ่ 7
46 นครนายก ขนาดกลาง 47
47 นครนายก ขนาดเล็ก 2,338
48 นครนายก ขนาดใหญ่ 13
49 นครปฐม ขนาดกลาง 522
50 นครปฐม ขนาดเล็ก 9,058
51 นครปฐม ขนาดใหญ่ 171
52 นครพนม ขนาดกลาง 10
53 นครพนม ขนาดเล็ก 1,018
54 นครราชสีมา ขนาดกลาง 466
55 นครราชสีมา ขนาดเล็ก 19,596
56 นครราชสีมา ขนาดใหญ่ 219
57 นครศรีธรรมราช ขนาดกลาง 90
58 นครศรีธรรมราช ขนาดเล็ก 3,467
59 นครศรีธรรมราช ขนาดใหญ่ 20
60 นครสวรรค์ ขนาดกลาง 78
61 นครสวรรค์ ขนาดเล็ก 2,890
62 นครสวรรค์ ขนาดใหญ่ 13
63 นนทบุรี ขนาดกลาง 1,156
64 นนทบุรี ขนาดเล็ก 50,770
65 นนทบุรี ขนาดใหญ่ 374
66 นราธิวาส ขนาดกลาง 22
67 นราธิวาส ขนาดเล็ก 1,035
68 นราธิวาส ขนาดใหญ่ 2
69 น่าน ขนาดกลาง 6
70 น่าน ขนาดเล็ก 747
71 บึงกาฬ ขนาดเล็ก 365
72 บุรีรัมย์ ขนาดกลาง 106
73 บุรีรัมย์ ขนาดเล็ก 3,641
74 บุรีรัมย์ ขนาดใหญ่ 23
75 ปทุมธานี ขนาดกลาง 1,236
76 ปทุมธานี ขนาดเล็ก 42,923
77 ปทุมธานี ขนาดใหญ่ 592
78 ประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกลาง 59
79 ประจวบคีรีขันธ์ ขนาดเล็ก 3,644
80 ประจวบคีรีขันธ์ ขนาดใหญ่ 24
81 ปราจีนบุรี ขนาดกลาง 215
82 ปราจีนบุรี ขนาดเล็ก 5,649
83 ปราจีนบุรี ขนาดใหญ่ 169
84 ปัตตานี ขนาดกลาง 20
85 ปัตตานี ขนาดเล็ก 1,048
86 ปัตตานี ขนาดใหญ่ 10
87 พระนครศรีอยุธยา ขนาดกลาง 707
88 พระนครศรีอยุธยา ขนาดเล็ก 13,912
89 พระนครศรีอยุธยา ขนาดใหญ่ 426
90 พะเยา ขนาดกลาง 15
91 พะเยา ขนาดเล็ก 1,164
92 พะเยา ขนาดใหญ่ 2
93 พังงา ขนาดกลาง 34
94 พังงา ขนาดเล็ก 1,375
95 พังงา ขนาดใหญ่ 8
96 พัทลุง ขนาดกลาง 13
97 พัทลุง ขนาดเล็ก 970
98 พัทลุง ขนาดใหญ่ 1
99 พิจิตร ขนาดกลาง 18
100 พิจิตร ขนาดเล็ก 1,181
101 พิจิตร ขนาดใหญ่ 2
102 พิษณุโลก ขนาดกลาง 56
103 พิษณุโลก ขนาดเล็ก 3,235
104 พิษณุโลก ขนาดใหญ่ 16
105 ภูเก็ต ขนาดกลาง 259
106 ภูเก็ต ขนาดเล็ก 15,205
107 ภูเก็ต ขนาดใหญ่ 89
108 มหาสารคาม ขนาดกลาง 26
109 มหาสารคาม ขนาดเล็ก 1,290
110 มหาสารคาม ขนาดใหญ่ 4
111 มุกดาหาร ขนาดกลาง 9
112 มุกดาหาร ขนาดเล็ก 928
113 มุกดาหาร ขนาดใหญ่ 4
114 ยะลา ขนาดกลาง 38
115 ยะลา ขนาดเล็ก 1,268
116 ยะลา ขนาดใหญ่ 4
117 ยโสธร ขนาดกลาง 13
118 ยโสธร ขนาดเล็ก 818
119 ยโสธร ขนาดใหญ่ 1
120 ระนอง ขนาดกลาง 11
121 ระนอง ขนาดเล็ก 794
122 ระนอง ขนาดใหญ่ 3
123 ระยอง ขนาดกลาง 1,073
124 ระยอง ขนาดเล็ก 21,386
125 ระยอง ขนาดใหญ่ 550
126 ราชบุรี ขนาดกลาง 120
127 ราชบุรี ขนาดเล็ก 3,599
128 ราชบุรี ขนาดใหญ่ 52
129 ร้อยเอ็ด ขนาดกลาง 34
130 ร้อยเอ็ด ขนาดเล็ก 1,721
131 ร้อยเอ็ด ขนาดใหญ่ 6
132 ลพบุรี ขนาดกลาง 102
133 ลพบุรี ขนาดเล็ก 5,417
134 ลพบุรี ขนาดใหญ่ 28
135 ลำปาง ขนาดกลาง 81
136 ลำปาง ขนาดเล็ก 3,299
137 ลำปาง ขนาดใหญ่ 24
138 ลำพูน ขนาดกลาง 52
139 ลำพูน ขนาดเล็ก 2,221
140 ลำพูน ขนาดใหญ่ 42
141 ศรีสะเกษ ขนาดกลาง 22
142 ศรีสะเกษ ขนาดเล็ก 1,376
143 ศรีสะเกษ ขนาดใหญ่ 4
144 สกลนคร ขนาดกลาง 30
145 สกลนคร ขนาดเล็ก 1,828
146 สกลนคร ขนาดใหญ่ 2
147 สงขลา ขนาดกลาง 214
148 สงขลา ขนาดเล็ก 8,068
149 สงขลา ขนาดใหญ่ 84
150 สตูล ขนาดกลาง 13
151 สตูล ขนาดเล็ก 661
152 สตูล ขนาดใหญ่ 2
153 สมุทรปราการ ขนาดกลาง 2,698
154 สมุทรปราการ ขนาดเล็ก 65,203
155 สมุทรปราการ ขนาดใหญ่ 1,239
156 สมุทรสงคราม ขนาดกลาง 26
157 สมุทรสงคราม ขนาดเล็ก 886
158 สมุทรสงคราม ขนาดใหญ่ 10
159 สมุทรสาคร ขนาดกลาง 900
160 สมุทรสาคร ขนาดเล็ก 12,092
161 สมุทรสาคร ขนาดใหญ่ 322
162 สระบุรี ขนาดกลาง 453
163 สระบุรี ขนาดเล็ก 11,518
164 สระบุรี ขนาดใหญ่ 189
165 สระแก้ว ขนาดกลาง 30
166 สระแก้ว ขนาดเล็ก 2,297
167 สระแก้ว ขนาดใหญ่ 5
168 สิงห์บุรี ขนาดกลาง 47
169 สิงห์บุรี ขนาดเล็ก 2,083
170 สิงห์บุรี ขนาดใหญ่ 17
171 สุพรรณบุรี ขนาดกลาง 56
172 สุพรรณบุรี ขนาดเล็ก 2,589
173 สุพรรณบุรี ขนาดใหญ่ 6
174 สุราษฎร์ธานี ขนาดกลาง 203
175 สุราษฎร์ธานี ขนาดเล็ก 8,106
176 สุราษฎร์ธานี ขนาดใหญ่ 32
177 สุรินทร์ ขนาดกลาง 42
178 สุรินทร์ ขนาดเล็ก 1,516
179 สุรินทร์ ขนาดใหญ่ 4
180 สุโขทัย ขนาดกลาง 23
181 สุโขทัย ขนาดเล็ก 1,033
182 สุโขทัย ขนาดใหญ่ 2
183 หนองคาย ขนาดกลาง 21
184 หนองคาย ขนาดเล็ก 1,426
185 หนองคาย ขนาดใหญ่ 5
186 หนองบัวลำภู ขนาดกลาง 11
187 หนองบัวลำภู ขนาดเล็ก 511
188 หนองบัวลำภู ขนาดใหญ่ 3
189 อำนาจเจริญ ขนาดกลาง 6
190 อำนาจเจริญ ขนาดเล็ก 452
191 อุดรธานี ขนาดกลาง 76
192 อุดรธานี ขนาดเล็ก 4,087
193 อุดรธานี ขนาดใหญ่ 27
194 อุตรดิตถ์ ขนาดกลาง 14
195 อุตรดิตถ์ ขนาดเล็ก 847
196 อุตรดิตถ์ ขนาดใหญ่ 3
197 อุทัยธานี ขนาดกลาง 9
198 อุทัยธานี ขนาดเล็ก 633
199 อุทัยธานี ขนาดใหญ่ 2
200 อุบลราชธานี ขนาดกลาง 67
201 อุบลราชธานี ขนาดเล็ก 3,101
202 อุบลราชธานี ขนาดใหญ่ 26
203 อ่างทอง ขนาดกลาง 41
204 อ่างทอง ขนาดเล็ก 2,163
205 อ่างทอง ขนาดใหญ่ 4
206 เชียงราย ขนาดกลาง 80
207 เชียงราย ขนาดเล็ก 4,540
208 เชียงราย ขนาดใหญ่ 16
209 เชียงใหม่ ขนาดกลาง 272
210 เชียงใหม่ ขนาดเล็ก 18,784
211 เชียงใหม่ ขนาดใหญ่ 88
212 เพชรบุรี ขนาดกลาง 70
213 เพชรบุรี ขนาดเล็ก 2,536
214 เพชรบุรี ขนาดใหญ่ 27
215 เพชรบูรณ์ ขนาดกลาง 29
216 เพชรบูรณ์ ขนาดเล็ก 1,767
217 เพชรบูรณ์ ขนาดใหญ่ 7
218 เลย ขนาดกลาง 13
219 เลย ขนาดเล็ก 1,174
220 เลย ขนาดใหญ่ 2
221 แพร่ ขนาดกลาง 16
222 แพร่ ขนาดเล็ก 1,379
223 แพร่ ขนาดใหญ่ 3
224 แม่ฮ่องสอน ขนาดเล็ก 457


หมายเหตุ
1.สถานประกอบการขนาดเล็ก หมายถึง สถานประกอบการที่มีจำนวนลูกจ้าง 1 - 50 คน
2.สถานประกอบการขนาดกลาง หมายถึง สถานประกอบการที่มีจำนวนลูกจ้าง 51 - 200 คน
3.สถานประกอบการขนาดใหญ่ หมายถึง สถานประกอบการที่มีจำนวนลูกจ้างมากกว่า 200 คน