จังหวัด
ลำดับ จังหวัด ขนาดสถานประกอบการ จำนวน (แห่ง)
1 กระบี่ ขนาดกลาง 161
2 กระบี่ ขนาดเล็ก 7,945
3 กระบี่ ขนาดใหญ่ 22
4 กรุงเทพมหานคร ขนาดกลาง 13,474
5 กรุงเทพมหานคร ขนาดเล็ก 514,543
6 กรุงเทพมหานคร ขนาดใหญ่ 5,870
7 กาญจนบุรี ขนาดกลาง 119
8 กาญจนบุรี ขนาดเล็ก 5,631
9 กาญจนบุรี ขนาดใหญ่ 47
10 กาฬสินธุ์ ขนาดกลาง 52
11 กาฬสินธุ์ ขนาดเล็ก 3,151
12 กาฬสินธุ์ ขนาดใหญ่ 8
13 กำแพงเพชร ขนาดกลาง 81
14 กำแพงเพชร ขนาดเล็ก 4,097
15 กำแพงเพชร ขนาดใหญ่ 8
16 ขอนแก่น ขนาดกลาง 301
17 ขอนแก่น ขนาดเล็ก 15,935
18 ขอนแก่น ขนาดใหญ่ 90
19 จันทบุรี ขนาดกลาง 79
20 จันทบุรี ขนาดเล็ก 7,369
21 จันทบุรี ขนาดใหญ่ 13
22 ฉะเชิงเทรา ขนาดกลาง 474
23 ฉะเชิงเทรา ขนาดเล็ก 9,838
24 ฉะเชิงเทรา ขนาดใหญ่ 315
25 ชลบุรี ขนาดกลาง 2,188
26 ชลบุรี ขนาดเล็ก 64,148
27 ชลบุรี ขนาดใหญ่ 1,078
28 ชัยนาท ขนาดกลาง 40
29 ชัยนาท ขนาดเล็ก 2,504
30 ชัยนาท ขนาดใหญ่ 15
31 ชัยภูมิ ขนาดกลาง 50
32 ชัยภูมิ ขนาดเล็ก 3,613
33 ชัยภูมิ ขนาดใหญ่ 9
34 ชุมพร ขนาดกลาง 94
35 ชุมพร ขนาดเล็ก 5,211
36 ชุมพร ขนาดใหญ่ 29
37 ตรัง ขนาดกลาง 111
38 ตรัง ขนาดเล็ก 5,395
39 ตรัง ขนาดใหญ่ 29
40 ตราด ขนาดกลาง 45
41 ตราด ขนาดเล็ก 3,086
42 ตราด ขนาดใหญ่ 2
43 ตาก ขนาดกลาง 35
44 ตาก ขนาดเล็ก 3,075
45 ตาก ขนาดใหญ่ 8
46 นครนายก ขนาดกลาง 48
47 นครนายก ขนาดเล็ก 2,771
48 นครนายก ขนาดใหญ่ 12
49 นครปฐม ขนาดกลาง 905
50 นครปฐม ขนาดเล็ก 20,671
51 นครปฐม ขนาดใหญ่ 294
52 นครพนม ขนาดกลาง 25
53 นครพนม ขนาดเล็ก 3,011
54 นครราชสีมา ขนาดกลาง 476
55 นครราชสีมา ขนาดเล็ก 23,226
56 นครราชสีมา ขนาดใหญ่ 223
57 นครศรีธรรมราช ขนาดกลาง 185
58 นครศรีธรรมราช ขนาดเล็ก 9,949
59 นครศรีธรรมราช ขนาดใหญ่ 53
60 นครสวรรค์ ขนาดกลาง 160
61 นครสวรรค์ ขนาดเล็ก 8,070
62 นครสวรรค์ ขนาดใหญ่ 24
63 นนทบุรี ขนาดกลาง 1,162
64 นนทบุรี ขนาดเล็ก 54,769
65 นนทบุรี ขนาดใหญ่ 387
66 นราธิวาส ขนาดกลาง 41
67 นราธิวาส ขนาดเล็ก 4,447
68 นราธิวาส ขนาดใหญ่ 7
69 น่าน ขนาดกลาง 9
70 น่าน ขนาดเล็ก 2,350
71 น่าน ขนาดใหญ่ 1
72 บึงกาฬ ขนาดกลาง 3
73 บึงกาฬ ขนาดเล็ก 1,043
74 บุรีรัมย์ ขนาดกลาง 106
75 บุรีรัมย์ ขนาดเล็ก 4,364
76 บุรีรัมย์ ขนาดใหญ่ 24
77 ปทุมธานี ขนาดกลาง 1,275
78 ปทุมธานี ขนาดเล็ก 46,220
79 ปทุมธานี ขนาดใหญ่ 597
80 ประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกลาง 116
81 ประจวบคีรีขันธ์ ขนาดเล็ก 8,888
82 ประจวบคีรีขันธ์ ขนาดใหญ่ 48
83 ปราจีนบุรี ขนาดกลาง 221
84 ปราจีนบุรี ขนาดเล็ก 6,439
85 ปราจีนบุรี ขนาดใหญ่ 175
86 ปัตตานี ขนาดกลาง 48
87 ปัตตานี ขนาดเล็ก 4,413
88 ปัตตานี ขนาดใหญ่ 18
89 พระนครศรีอยุธยา ขนาดกลาง 713
90 พระนครศรีอยุธยา ขนาดเล็ก 15,207
91 พระนครศรีอยุธยา ขนาดใหญ่ 435
92 พะเยา ขนาดกลาง 31
93 พะเยา ขนาดเล็ก 4,281
94 พะเยา ขนาดใหญ่ 3
95 พังงา ขนาดกลาง 76
96 พังงา ขนาดเล็ก 3,880
97 พังงา ขนาดใหญ่ 17
98 พัทลุง ขนาดกลาง 30
99 พัทลุง ขนาดเล็ก 3,512
100 พัทลุง ขนาดใหญ่ 1
101 พิจิตร ขนาดกลาง 36
102 พิจิตร ขนาดเล็ก 3,625
103 พิจิตร ขนาดใหญ่ 6
104 พิษณุโลก ขนาดกลาง 131
105 พิษณุโลก ขนาดเล็ก 9,423
106 พิษณุโลก ขนาดใหญ่ 32
107 ภูเก็ต ขนาดกลาง 581
108 ภูเก็ต ขนาดเล็ก 38,006
109 ภูเก็ต ขนาดใหญ่ 181
110 มหาสารคาม ขนาดกลาง 59
111 มหาสารคาม ขนาดเล็ก 3,910
112 มหาสารคาม ขนาดใหญ่ 10
113 มุกดาหาร ขนาดกลาง 30
114 มุกดาหาร ขนาดเล็ก 2,682
115 มุกดาหาร ขนาดใหญ่ 10
116 ยะลา ขนาดกลาง 84
117 ยะลา ขนาดเล็ก 4,179
118 ยะลา ขนาดใหญ่ 10
119 ยโสธร ขนาดกลาง 27
120 ยโสธร ขนาดเล็ก 2,598
121 ยโสธร ขนาดใหญ่ 4
122 ระนอง ขนาดกลาง 41
123 ระนอง ขนาดเล็ก 2,910
124 ระนอง ขนาดใหญ่ 8
125 ระยอง ขนาดกลาง 1,067
126 ระยอง ขนาดเล็ก 23,507
127 ระยอง ขนาดใหญ่ 553
128 ราชบุรี ขนาดกลาง 254
129 ราชบุรี ขนาดเล็ก 10,147
130 ราชบุรี ขนาดใหญ่ 107
131 ร้อยเอ็ด ขนาดกลาง 90
132 ร้อยเอ็ด ขนาดเล็ก 5,678
133 ร้อยเอ็ด ขนาดใหญ่ 11
134 ลพบุรี ขนาดกลาง 99
135 ลพบุรี ขนาดเล็ก 6,360
136 ลพบุรี ขนาดใหญ่ 28
137 ลำปาง ขนาดกลาง 152
138 ลำปาง ขนาดเล็ก 10,457
139 ลำปาง ขนาดใหญ่ 53
140 ลำพูน ขนาดกลาง 114
141 ลำพูน ขนาดเล็ก 6,375
142 ลำพูน ขนาดใหญ่ 77
143 ศรีสะเกษ ขนาดกลาง 54
144 ศรีสะเกษ ขนาดเล็ก 4,487
145 ศรีสะเกษ ขนาดใหญ่ 7
146 สกลนคร ขนาดกลาง 58
147 สกลนคร ขนาดเล็ก 5,917
148 สกลนคร ขนาดใหญ่ 4
149 สงขลา ขนาดกลาง 483
150 สงขลา ขนาดเล็ก 23,665
151 สงขลา ขนาดใหญ่ 158
152 สตูล ขนาดกลาง 31
153 สตูล ขนาดเล็ก 2,441
154 สตูล ขนาดใหญ่ 4
155 สมุทรปราการ ขนาดกลาง 2,738
156 สมุทรปราการ ขนาดเล็ก 70,080
157 สมุทรปราการ ขนาดใหญ่ 1,249
158 สมุทรสงคราม ขนาดกลาง 46
159 สมุทรสงคราม ขนาดเล็ก 2,814
160 สมุทรสงคราม ขนาดใหญ่ 26
161 สมุทรสาคร ขนาดกลาง 1,469
162 สมุทรสาคร ขนาดเล็ก 25,333
163 สมุทรสาคร ขนาดใหญ่ 535
164 สระบุรี ขนาดกลาง 449
165 สระบุรี ขนาดเล็ก 12,800
166 สระบุรี ขนาดใหญ่ 192
167 สระแก้ว ขนาดกลาง 28
168 สระแก้ว ขนาดเล็ก 2,695
169 สระแก้ว ขนาดใหญ่ 5
170 สิงห์บุรี ขนาดกลาง 47
171 สิงห์บุรี ขนาดเล็ก 2,461
172 สิงห์บุรี ขนาดใหญ่ 21
173 สุพรรณบุรี ขนาดกลาง 109
174 สุพรรณบุรี ขนาดเล็ก 7,070
175 สุพรรณบุรี ขนาดใหญ่ 15
176 สุราษฎร์ธานี ขนาดกลาง 433
177 สุราษฎร์ธานี ขนาดเล็ก 19,784
178 สุราษฎร์ธานี ขนาดใหญ่ 71
179 สุรินทร์ ขนาดกลาง 91
180 สุรินทร์ ขนาดเล็ก 3,929
181 สุรินทร์ ขนาดใหญ่ 9
182 สุโขทัย ขนาดกลาง 47
183 สุโขทัย ขนาดเล็ก 3,315
184 สุโขทัย ขนาดใหญ่ 6
185 หนองคาย ขนาดกลาง 44
186 หนองคาย ขนาดเล็ก 3,872
187 หนองคาย ขนาดใหญ่ 6
188 หนองบัวลำภู ขนาดกลาง 26
189 หนองบัวลำภู ขนาดเล็ก 1,561
190 หนองบัวลำภู ขนาดใหญ่ 7
191 อำนาจเจริญ ขนาดกลาง 16
192 อำนาจเจริญ ขนาดเล็ก 1,579
193 อุดรธานี ขนาดกลาง 154
194 อุดรธานี ขนาดเล็ก 11,676
195 อุดรธานี ขนาดใหญ่ 50
196 อุตรดิตถ์ ขนาดกลาง 29
197 อุตรดิตถ์ ขนาดเล็ก 2,655
198 อุตรดิตถ์ ขนาดใหญ่ 6
199 อุทัยธานี ขนาดกลาง 20
200 อุทัยธานี ขนาดเล็ก 1,977
201 อุทัยธานี ขนาดใหญ่ 6
202 อุบลราชธานี ขนาดกลาง 147
203 อุบลราชธานี ขนาดเล็ก 9,376
204 อุบลราชธานี ขนาดใหญ่ 52
205 อ่างทอง ขนาดกลาง 38
206 อ่างทอง ขนาดเล็ก 2,667
207 อ่างทอง ขนาดใหญ่ 4
208 เชียงราย ขนาดกลาง 175
209 เชียงราย ขนาดเล็ก 15,018
210 เชียงราย ขนาดใหญ่ 39
211 เชียงใหม่ ขนาดกลาง 608
212 เชียงใหม่ ขนาดเล็ก 55,067
213 เชียงใหม่ ขนาดใหญ่ 175
214 เพชรบุรี ขนาดกลาง 120
215 เพชรบุรี ขนาดเล็ก 5,276
216 เพชรบุรี ขนาดใหญ่ 39
217 เพชรบูรณ์ ขนาดกลาง 50
218 เพชรบูรณ์ ขนาดเล็ก 5,165
219 เพชรบูรณ์ ขนาดใหญ่ 18
220 เลย ขนาดกลาง 34
221 เลย ขนาดเล็ก 3,743
222 เลย ขนาดใหญ่ 4
223 แพร่ ขนาดกลาง 33
224 แพร่ ขนาดเล็ก 4,348
225 แพร่ ขนาดใหญ่ 7
226 แม่ฮ่องสอน ขนาดเล็ก 1,475


หมายเหตุ
1.สถานประกอบการขนาดเล็ก หมายถึง สถานประกอบการที่มีจำนวนลูกจ้าง 1 - 50 คน
2.สถานประกอบการขนาดกลาง หมายถึง สถานประกอบการที่มีจำนวนลูกจ้าง 51 - 200 คน
3.สถานประกอบการขนาดใหญ่ หมายถึง สถานประกอบการที่มีจำนวนลูกจ้างมากกว่า 200 คน