ภาค
ลำดับ สำนักงานแรงงาน ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล เว็บไซต์ หมายเหตุ
1 สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (เมืองริยาด) Office of Labour affairs Royal Thai Embassy, P.O. box 94370 Riyadh 11693, Saudi Arabia 966-1-4827977, 4881176, 4827689 riyadh@mol.mail.go.th http://sau-riyadh.mol.go.th/ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นายสิทธิศักดิ์ ลาเรือง e-mail : sittisak06@yahoo.com หมายเหต :: เวลาช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม. (ดูแลการ์ต้า สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ โอมาน เยเมน)
2 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น Office of Labour affairs Royal Thai Embassy, 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021,JAPAN Tel. +813-5422-7014 , +813-5422-7015 Fax. +813 5422-7016 thailabour@crest.ocn.ne.jp http://japan.mol.go.th/ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางสุชาดา ชี้เจริญ e-mail : - ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวชโลทร เลี่ยวชวลิต e-mail : - หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. (ดูแล ญี่ปุ่น )
3 สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน Office of Labour affairs Royal Thai Embassy No. 2 Simpang 682, Jalan Tutong, Kampong Bunut, Bandar Seri Begawan , Brunei Darussalam Tel. 673-2- 653517 Fax. 673-2- 653517 http://brunei.mol.go.th/ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นายวิฑูร สุขะวัธนกุล e-mail : withoonsuk@gmail.com หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม. (ดูแล บรูไน)
4 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย Office of Labour Affairs Royal Thai Embassy 206 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia Tel. 603-2145-5868, 2145-6004 Fax. 603-2142-7000 thai_labour_office@yahoo.com http://malaysia.mol.go.th/ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : ว่าง e-mail : - ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นายธนิทธิ์ ลอยพิมาย e-mail : tanitsan@hotmail.com หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม. (ดูแล มาเลเซีย)
5 ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี ประเทศลิเบีย (ปิดชั่วคราว) Office of Labour affairs, Royal Thai Embassy, Tripoli P.O.Box.6100, Gergaresh Road, Al-Siyahiya, Tripoli, Libya Tel. + 218 21 714 0044 Fax. + 218 21 438 5366 - อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : - e-mail : - ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : - e-mail : - หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. . (ดูแล สาธารณรัฐเกาหลี)
6 ฝ่ายแรงงาน ประจำคณะทูตถาวร ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ United Nations (Switzerland) Permanent Mission of Thailand to the United Nations Office and other International Organization in Geneva 5, Gustave-Moynier, 1202 Geneva, Switzerland Tel. 412-2- 7319215 Fax. 412-2-7319262 http://switzerland.mol.go.th/ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย์ e-mail : - หมายเหตุ :: เวลาช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม. (ดูแล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
7 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Office of Labour Affairs, Royal Thai Embassy, Villas No.1&2, Plot No. B7, South 22, Between two Bridges, P.O. Box 47466, Abu Dhabi-United Arab Emirates (+971) 25576-811 (+971) 2557-6833, (+971) 2557-6844 http://abu-dhabi.mol.go.th/ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นายพูนศักดิ์ ประมงค์ e-mail : poonsakp@hotmail.com ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวสุนารี คงสถิตย์ e-mail : - หมายเหตุ :: เวลาช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.
8 ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี Labour Section, Royal Thai Embassy,Seoul Unit 401 Geo Bless Bldg.,630-9 Hannam-dong,Yongsan-gu,Seoul 140-877 ROK Tel. 82-2-794-5222 Fax. 82-2-794-7222 http://korea.mol.go.th/ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ e-mail : - ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นายณัฐพล หาจันดา e-mail : occsafetynoy@gmail.com หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. . (ดูแล สาธารณรัฐเกาหลี)
9 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ Office of Labour affairs Royal Thai Embassy 370 Orchard Road Singapore 238870 Tel. 65 224-9940, 224-1797 Fax. 65 225-9995 http://singapore.mol.go.th/ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางธนพร ศิริเต็มกุล e-mail : methana_p@hotmail.com ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นายธนิทธิ์ ลอยพิมาย e-mail : tanitsan@hotmail.com หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม. (ดูแล สิงคโปร์)
10 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล Labour Section, Royal Thai Embassy. Mercazim Bldg.,2001,1 Abba Eban St.,P.O.Box 2125 Herzliya 46120 Tel. 972-9- 9548431-3 Fax. 972-9-9548416 http://israel.mol.go.th/ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวฐินีพร วาจีสิทธ์ e-mail : wthinee@gmail.com ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นางกษมา ศรีมงคล e-mail : occsafetynoy@gmail.com หมายเหตุ :: เวลาช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. เดือน ก.ย.-เม.ย. และ 4 ชม. เดือน พ.ค.-ส.ค. (ดูแล ประเทศอิสราเอล)
11 ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี Office of Labour affairs Royal Thai Embassy Federal Republic of Germany Lepiusstrasse 64-66 12163 Berlin Tel. 493-07948-1231-2 Fax.493-07948-1518 labour_berlin@hotmail.com http://germany.mol.go.th/ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล e-mail : kgunjanaporn@yahoo.com หมายเหตุ :: ดูแล เยอรมนี
12 สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) กรุงไทเป Thailand Trade and Economic Office (Labour Affairs Office) 10 FL., No.151, Hsin-yi Rd., Section 3 Taipei 106, Taiwan R.O.C. Tel. 8862-2701-1413 Ext. 200,202 Fax. 8862-2701-1433 http://taipei.mol.go.th/ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : ว่าง e-mail : - ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ e-mail : toomy@hotmail.com หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม. (ดูแล เขตไทเป จีหลง เถาหยวน อีหลาน ซินจู๋ เหมี่ยวลี่ ไถจง ฮวาเหลียน )
13 สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง Thailand Trade and Economic Office,Labour Division Kaohsiung 14 F-4, 80 Mintzu Rd.1 Kaohsiung 807, Taiwan R.O.C. Tel. 8867- 392-7620 Fax. 8867-392-5914 http://kaohsiung.mol.go.th/ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางสุชฎา โพธิเดช e-mail : - ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวกรรณิกา แก้วศรีสังข์ e-mail : aokannika@hotmail.com หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม. (ดูแล เขตเกาสง ไถหนาน เจี้ยอี้ หยุนหลิน จางฮั่ว ผิงตง ไถตง และเกาะเผิงหู)
14 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง General Labour Section Royal Thai Consulate 22/F, Room 2202 Bangkok Bank Building, 18 Bonham Strand West , Sheung Wan, Hong kong Tel. 852-2530-2343, 2845-0086, 2845-0961 Fax. 852 2845-0830 http://hongkong.mol.go.th/ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ e-mail : vittavat@hotmail.com ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวอุษา ศรีธูป e-mail : usasridhoop@yahoo.com หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม. (ดูแล ฮ่องกง มาเก๊า ไซปัน หมู่เกาะเซาท์แปซิฟิค และสาธารณรัฐปาเลา)
15 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ 1/15-16 ถนนวัชระ ต. กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 075 - 612655 krabi@mol.go.th http://krabi.mol.go.th/ -
16 สำนักงานแรงงานจังหวัดกรุงเทพมหานคร ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 1694 http://www.mol.go.th/th/anonymouse/home -
17 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(หลังเก่า) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-516099 kanchanaburi@mol.go.th http://kanchanaburi.mol.go.th/ -
18 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 043 - 811443 kalasin@mol.go.th http://kalasin.mol.go.th/ -
19 สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร 30/2 ถ.วิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 055 - 710028 kamphaeng@mol.go.th http://kamphaengphet.mol.go.th/ -
20 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่) ชั้น 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-242806 khonkaen@mol.go.th http://khonkaen.mol.go.th/ -
21 สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัด 1212/21 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-301297-8 chanthaburi@mol.go.th http://chanthaburi.mol.go.th/ -
22 สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัด ถ.เรืองวุฒิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-814441 chachoengsao@mol.go.th http://chachoengsao.mol.go.th./ -
23 สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี ตึก อบจ.(หลังเก่า) ชั้น2 ศาลากลางจังหวัด ถ.มนตเสวี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-282447 chonburi@mol.go.th http://chonburi.mol.go.th/ -
24 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท 294 หมู่ 6 ถนนชัยนาท-เขื่อนเจ้าพระยา ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 056 - 412570 chainat@mol.go.th http://chainat.mol.go.th/ -
25 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 3  ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000  044-812405 chaiyaphum@mol.go.th http://chaiyaphum.mol.go.th/ -
26 สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่ ชั้น 3) ถ.อาภากร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000  077 - 511176  chumphon@mol.go.th http://chumphon.mol.go.th/ -
27 สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัด ชั้น4 ถ.พระราม6 อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075 - 217255 trang@mol.go.th http://trang.mol.go.th/ -
28 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัด ถ.ราษฎร์นิยม อ.เมือง จ.ตราด 23000 039-530843 trat@mol.go.th http://trat.mol.go.th/ -
29 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ตาก 63000 055 - 513773 tak@mol.go.th http://tak.mol.go.th/ -
30 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก 173/39-40 ม.1 ต.ท่าช้าง ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000 037-313256 nakhonnayok@mol.go.th http://nakhonnayok.mol.go.th/ -
31 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม 440,442 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 034-340045-6 nakhonpathom@mol.go.th http://nakhonpathom.mol.go.th/ -
32 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ศูนย์ราชการ กรง. ชั้น2 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 042-514058-9 nakhonphanom@mol.go.th http://nakhonphanom.mol.go.th/ -
33 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา 567/6-7 ถ.พิบูลละเอียด ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-258330 nakhonrat@mol.go.th http://nakhonratchasima.mol.go.th/ -
34 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 075 - 345158-9 nakhonsi@mol.go.th http://nakhonsithammarat.mol.go.th/ -
35 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3  ถ.สวรรค์วิถี   อ.เมือง จ. นครสวรรค์  60000 056 - 228394 nakhonsawan@mol.go.th http://nakhonsawan.mol.go.th/ -
36 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัด ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-5800726 nonthaburi@mol.go.th http://nonthaburi.mol.go.th/ -
37 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส อาคารศูนย์ราชการ กรง. (ชั้น 4) ต. ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073 - 532103 narathiwat@mol.go.th http://narathiwat.mol.go.th/ -
38 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน 212/9  ถ.มหายศ  ต.ในเวียง อ.เมือง จ. น่าน 55000 054 - 771020 nan@mol.go.th http://nan.mol.go.th/ -
39 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ 591/1 ม.7 ถ.บึงกาฬ-หนองคาย ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 042-491806 buengkan@mol.go.th http://buengkan.mol.go.th/ -
40 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ 433/8-9 ถนน จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-614914 buriam@mol.go.th http://buriram.mol.go.th/ -
41 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี 15/29 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 02-5817955 pathumthani@mol.go.th http://pathumthani.mol.go.th/ -
42 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5/ 18 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 032-602265 prachuap@mol.go.th http://prachuapkhirikhan.mol.go.th/ -
43 สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น2 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 037-454027-8 phrachinburi@mol.go.th http://prachinburi.mol.go.th/ -
44 สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี อาคารศาลากลางจังหวัด(ส่วนแยก-ชั้นล่าง) ถนนเดชา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 073 - 335159-60 pattani@mol.go.th http://pattani.mol.go.th/ -
45 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.สายเอเชีย อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035-336521-2 ayutthaya@mol.go.th http://ayutthaya.mol.go.th/ -
46 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา 17/2 ถ ท่ากว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ พะเยา 56000 076 - 413969 phayao@mol.go.th http://phayao.mol.go.th/ -
47 สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา 45 / 58 ถ. เพชรเกษม ต.ตากแดด อ.เมือง จ พังงา 82000 076 - 413969 phangnga@mol.go.th http://phangnga.mol.go.th/ -
48 สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง 252 ถนนราเมศวร์ อ.เมือง จ. พัทลุง 93000 074 - 620306 patthalung@mol.go.th http://phatthalung.mol.go.th/ -
49 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อาคารใหม่ ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 056 - 613761 phichit@mol.go.th http://phichit.mol.go.th/ -
50 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น3 ถ.วังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055 - 248075-6 phitsanulok@mol.go.th http://phitsanulok.mol.go.th/ -
51 สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัด ถนนนริศร อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076 - 354035-6 phuket@mol.go.th http://phuket.mol.go.th/ -
52 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.สารคาม-บรบือ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043 - 723558 mahasa@mol.go.th http://mahasarakham.mol.go.th/ -
53 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่) ชั้น 2 ถ.สุลการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 042-613044 mukdahan@mol.go.th http://mukdahan.mol.go.th/ -
54 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา อาคารศูนย์ราชการ กรง.ยะลา ชั้น 4 เลขที่ 66 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ. ยะลา 95000  073 - 259240-1  yala@mol.go.th http://yala.mol.go.th/ -
55 สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4 อ. เมือง จ.ยโสธร 35000 045-711084-5 yasothon@mol.go.th http://yasothon.mol.go.th/ -
56 สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง 291/35 ถ เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000  077 - 812106 ranong@mol.go.th http://ranong.mol.go.th/ -
57 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 ต. มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 038-694020-1 rayong@mol.go.th http://rayong.mol.go.th/ -
58 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี 65/212 ถ. คฑาธร อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000 032-337730 ratchburi@mol.go.th http://ratchaburi.mol.go.th/ -
59 สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่) ชั้น1  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด 45000 043-527662-3 roiet@mol.go.th http://roiet.mol.go.th/ -
60 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถ.นารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี 15000 036-413744 lopburi@mol.go.th http://lopburi.mol.go.th/ -
61 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.ลำปาง-เด่นชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 054 - 265060 lampang@mol.go.th http://lampang.mol.go.th/ -
62 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ. ลำพูน 51000 053 - 512465-6 lamphun@mol.go.th http://lamphun.mol.go.th/ -
63 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 ถ.ศรีวิเศษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 045-614061 sisaket@mol.go.th http://sisaket.mol.go.th/ -
64 สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 042-718819 sakonnakhon@mol.go.th http://sakonnakhon.mol.go.th/ -
65 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000  074 - 325092 songkhla@mol.go.th http://songkhla.mol.go.th/ -
66 สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล 23 ถ.สตูลธานี 9 อ.เมือง จ. สตูล 91000 074 - 711189-90 satun@mol.go.th http://satun.mol.go.th/ -
67 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 33 ถ. ศรีสมุทร ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 02-3806889-90 samutprakan@mol.go.th http://samutprakan.mol.go.th/ -
68 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 2/21-22 ถ.ทางเข้าเมือง ต. บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 034-716116 samutsong@mol.go.th http://samutsongkhram.mol.go.th/ -
69 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1 ถ. เศรษฐกิจ 1 อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000 034-426758 samutsa@mol.go.th http://samutsakhon.mol.go.th/ -
70 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี 625/7 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต. ปากเพรียว อ. เมือง จ. สระบุรี 036-221973 saraburi@mol.go.th http://saraburi.mol.go.th/ -
71 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 อ. เมือง จ.สระแก้ว 27000 037-425024-5 sakaeo@mol.go.th http://sakaeo.mol.go.th/ -
72 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี 151/3 ถ. ขุนสวรรค์ ต. บางมัญ อ. เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 036-521497 singburi@mol.go.th http://singburi.mol.go.th/ -
73 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 2 ถ. กรุงเทพ-ชัยนาท ต. สนามชัย อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000 035-535079-80 suphanburi@mol.go.th http://suphanburi.mol.go.th/ -
74 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารศูนย์ราชการ กรง. 15 ม.1 ต.ขุนทะเล อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84100 077 - 355416-7 suratthani@mol.go.th http://suratthani.mol.go.th/ -
75 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 453/6 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-518155-6 surin@mol.go.th http://surin.mol.go.th/ -
76 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถ.นิกรเกษม อ.เมือง จ. สุโขทัย 64000 055 - 612758 sukhothai@mol.go.th http://sukhothai.mol.go.th/ -
77 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ. หนองคาย 43000 042-412428 nongkhai@mol.go.th http://nongkhai.mol.go.th/ -
78 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 2) ถ.อุดร-เลย อ.เมือง จ. หนองบัวลำภู 39000 042-312019-20 nongbua@mol.go.th http://nongbualamphu.mol.go.th/ -
79 สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด ชั้น2   อำเภอเมือ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 045-523035 amnat@mol.go.th http://amnatcharoen.mol.go.th/ -
80 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 042-324507 udonthani@mol.go.th http://udonthani.mol.go.th/ -
81 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ อาคารสำนักงาน รพช. (หลังเดิม) ศาลากลางจังหวัด ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 055 - 440172 uttaradit@mol.go.th http://uttaradit.mol.go.th/ -
82 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ชั้น 2  ถ.ศรีอุทัย  อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000  056 - 513713 uthaithani@mol.go.th http://uthaithani.mol.go.th/ -
83 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2  ถ.แจ้งสนิท  ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี 34000 045-344632-3  ubonrat@mol.go.th http://ubonratchathani.mol.go.th/ -
84 สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ อ่างทอง 14000 035-611553 angthong@mol.go.th http://angthong.mol.go.th/ -
85 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย อาคารศูนย์ราชการ กรง.(ชั้น4) บ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก  อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 053-715829 chiangrai@mol.go.th http://chiangrai.mol.go.th/ -
86 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น1 ศาลากลางจังหวัด ถ.โชตินา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 053 - 357312-3 chiangmai@mol.go.th http://chiangmai.mol.go.th/ -
87 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 2/92-93 ศูนย์การฟ้าสามชาวเพชร ต.ไร่ส้ม อ. เมือง จ. เพชรบุรี 76000 032-411425 petchaburi@mol.go.th http://phetchaburi.mol.go.th/ -
88 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 056-721584 phetchabun@mol.go.th http://phetchabun.mol.go.th/ -
89 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า ชั้น2   ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 0-4281-3557-8 loei@mol.go.th http://loei.mol.go.th/ -
90 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อาคารใหม่ ชั้น 2 ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 054 - 621222-3 phrae@mol.go.th http://phrae.mol.go.th/ -
91 สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถ.ขุนลุมประพาส อ เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 58000 053 - 611184 maehongson@mol.go.th http://maehongson.mol.go.th/ -